Gert van Werven (Voorzitter)
Jan Aalders (Penningmeester)
Ria Stomphorst Renkema (Secretaris)