Gert van Werven (Voorzitter)
Jan Aalders (Penningmeester)
Hans van der Veen
Bart van der Veen