Fractie Sterk Westerkwartier: (+Kieslijst)

t.b.v. ANBI: RSIN nummer 8590.46.527

1 Stomphorst H. (Harry) (m) Marum (Fractie voorzitter)

Belangrijkste verkiezingsitems

Betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid. Niet op het gemeentehuis een plan maken en dat voorleggen maar samen met inwoners kijken naar mogelijkheden. Overheid die meedenkt en samen met de inwoners haar best doet om zaken te realiseren.

 • Gezonde financiële huishouding met zo laag mogelijke lasten
 • Geen voorkeur voor statushouders bij het toewijzen van woningen behalve wanneer eenzelfde aantal woningen extra wordt gerealiseerd
 • Zoveel mogelijk bouwen voor alle doelgroepen
 • Extra aandacht voor sport, schoolzwemmen en gymlessen op school

Achtergrond

Ik woon al heel lang in Marum. Al lang getrouwd met Ria en trotse vader van 4 lieve kinderen. Begonnen bij de politie en daar o.a. gewerkt bij de recherche en daarnaast ook bij de ME gezeten. Tegenwoordig ben ik pensioenadviseur voor met name collectieve pensioenregelingen bij ondernemingen en voor directieleden.

Hobby’s

Ik heb bestuursfuncties gehad bij veilig verkeer Nederland, de volleybalclub en de stichting peuterspeelzalen. Ik ben al heel lang met veel plezier politiek actief in de gemeenteraad en als fractievoorzitter. Ik ben ook een groot sportliefhebber, voetbal, mountainbiken en alles met een bal.

2 Laan A. (Anneke) (v) Leek (Fractie Lid)

Belangrijkste verkiezingsitem

Door de vergrijzing neemt de eenzaamheid onder ouderen toe. Met vervoer op maat kunnen de ouderen eerder van huis. Ook willen we ons graag inzetten om jong en oud meer met elkaar te verbinden, waardoor kinderen regelmatig op bezoek gaan bij 75-plussers. Ouderen worden minder eenzaam en kinderen krijgen weer meer respect voor ouderen.

Verder geeft gemeente Westerkwartier moeders een steun in de rug bij de (taal)opvoeding van hun kinderen (jonger dan 12 jaar) en bij het zoeken van de juiste baan en/of opleiding. Sterk Westerkwartier vindt dit Supermama project een prima initiatief en wil ook Home Start in het Westerkwartier voor –jonge- ouders.

Achtergrond

Geboren op 25 juni 1980. Opgegroeid in Leek/Tolbert, van 2001 tm 2008 in Kommerzijl gewoond, nu weer woonachtig in Leek, heeft 2 kinderen (Darren 10 en Delice 6), is ruim 9 jaar eigenaar van Reclamebureau RAM, hiervoor 8 jaar bij dit bureau in loondienst gewerkt, studieachtergrond Groothandel/internationale handel, PDB, MBA en NLP coaching.

Hobby’s

Activiteiten van/met mijn kinderen; buitenleven in Het Westerkwartier: paardrijden, hardlopen en wandelen; krachttraining; vakanties; lezen, politiek en Reclamebureau RAM

3 Bloem A.G. (Arnold) (m) Marum (Fractie assistent)

Belangrijkste verkiezingsitem

Het Westerkwartier is een schitterende woonlocatie voor forenzen. Helaas is de bereikbaarheid van het Westerkwartier steeds meer een probleem. Om ons heerlijk te laten wonen in het Westerkwartier en te laten werken vaak buiten het Westerkwartier moet:

 • De A7 worden verbreed van 2 naar 3 banen tussen Groningen en Heerenveen
 • De Friesestraatweg tussen Groningen en Leeuwarden een autoweg (N-weg; zonder stoplichten) met van Zuidhorn naar Groningen een speciale busbaan om HUB Zuidhorn ook echt te laten werken
 • Goede verbinding tussen A7 en Friesestraatweg
 • Fietsnelwegen; o.a. van Drachten naar Groningen

Achtergrond              

Opgegroeid in Aduard, nu woonachtig in Marum, vrouw en 2 kinderen (Gabor 16 en Ilke 14), werkt bij gemeenten op vlak van Sociale Domein, studie-achtergrond Rechten, Economie en Bestuurskunde.

Hobby’s

Politiek, (halve) marathons lopen, reizen, voetbal (FC Groningen in het bijzonder), cultuur en Rotary Leek-Roden

4 van Werven G.A. (Gert) (m) Opende (Fractie assistent)

Belangrijkste verkiezingsitems:

Ondernemers mogen zelf hun openingstijden bepalen.

Winkels, kantoren en bedrijven zijn open wanneer zij dat willen. Uit onze poll blijkt overduidelijk dat een zeer grote meerderheid dit al zeer lang wenst. Nu gaat veel omzet en werkgelegenheid naar de ons omringende gemeenten toe.

Nieuwbouw in de kleine kernen en het buitengebied moet worden toegestaan.

Sterk Westerkwartier vindt dat woningbouw in alle 41 kernen in het Buitengebied (vrijkomende agrarische bebouwing) mogelijk moet zijn.

Om de klimaatdoelen te halen zijn windmolens en zonneparken in het Westerkwartier onvermijdelijk.

Grote windmolens in landelijk gebied werken verstorend (zicht en geluid). Kleine windmolens en andere duurzaamheidsoplossingen kunnen juist een mooie oplossing zijn. De gemeente geeft het goede voorbeeld en is zelf in 2025 energie neutraal.

Achtergrond

Ik ben al langere tijd in de raad van Grootegast actief als raadslid en fractievoorzitter. Woonachtig in het mooi Opende aan de Peebos. Heb twee prachtige dochters en woon dan ook met veel plezier midden in het machtige coulisselandschap.

Hobby’s

Zelf werkzaam in de ICT en naast de politiek als hobby probeer ik ook nog het e.e.a. met elektronica en in het bijzonder met IOT (Internet of Things) the doen.

5 de Vink R.M. (René) (m) Opende (Fractie assistent)

Belangrijkste verkiezingsitems

Voorzieningen blijven toegankelijk en dichtbij. Zorg moet waar kan dichtbij plaatsvinden en op maat zijn. Lokaal zijn alle belangrijke voorzieningen aanwezig voor onderwijs, sport, recreatie en welzijn. De leefbaarheid in en om alle dorpen staat voor mij centraal. Ik sta voor een mooi en groen Westerkwartier. Dat doen we door er voor U te zijn, wij zijn en blijven bereikbaar voor iedereen en gaan graag met U in gesprek!

 • Goede bereikbaarheid van alle dorpen
 • Verbinding en uitbreiding van fiets, wandel en ruiterroutes in het hart van het Noorden
 • Snel internet (glasvezel) in het gehele buitengebied en alle dorpen
 • Behoud en verbetering van het coulissen- en wierden landschap

Achtergrond

Ik ben samen met mijn echtgenoot ruim 8 jaar geleden vanuit Drachten naar het buitengebied van Opende verhuisd toen mijn kinderen de deur uit waren. Wij wonen prachtig in een klein boerderijtje op de scheiding van agrarisch landschap en natuurgebied, dat hier hand in hand gaat. Wij zijn 100% lokaal ingeburgerd en doen alles met en door de lokale omgeving, zoals bij de verbouwingen van de afgelopen jaren en het hooi en gras voor onze paarden. Naast mijn werk in de zorg, zet ik mij ook persoonlijk in als vrijwilliger binnen meerdere organisaties om de leefbaarheid en wonen in de provincie Groningen beter en prettiger te maken.

Hobby’s

Naast een aantal bestuursfuncties vind ik nog tijd om te besteden aan onze IJslandse paarden, zowel het fokken als mede-organiseren van keuringen en wedstrijden. Ik vind het heerlijk om te knutselen en kokkerellen en af en toe pak in mijn fototoestel en ga er samen met mijn echtgenoot op uit om te fotograferen of een grote wandeling te maken samen met onze Schotse collie en ruwharige teckel.

6 Buiter A. (Aljo) (m) Zuidhorn (Steun Fractielid)

7 Hoogenhout M.L. (Maike) (v) Noordwijk

Volgt

8 Bins D.C. (Dick) (m) Noordwijk

Volgt

9 Aalders L.R.A. (Linda) (v) Leek

Mijn naam is Linda Aalders en ik sta op plaats negen van de nieuwe partij het Sterk Westerkwartier. Een aantal jaar geleden heb ik al eens meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen namens een andere partij in Marum. Dat is wat minder geworden toen ik verhuisd ben naar Leek. Toen ik gevraagd werd voor de lijst van het Sterk Westerkwartier, heb ik me verdiept in hun standpunten en die spraken mij erg aan.

In het dagelijks leven ben ik leerkracht in De Wilp. Hier werk ik nu voor het derde jaar. Daarvoor heb ik vijftien jaar op de openbare school In Grootegast gewerkt. De standpunten wat betreft onderwijs hebben dan ook mijn speciale interesse. Verder spreekt het mij aan dat we minder regels willen , maar meer de initiatieven bij de burgers neerleggen, o.a. door het houden van specifieke referenda over onze nieuwe gemeente Westerkwartier. Verder is er aandacht voor het milieu, sport, recreatie en toerisme.

Tot 21 november bij de gemeenteraadsverkiezingen!

10 Jansma K. (Kornelis) (m) Tolbert (Steun Fractielid)

Even voorstellen.

Kornelis Jansma geboren en getogen in Marum, getrouwd en heb 5 kinderen waarvan nog 3 thuis wonen. Tegenwoordig wonen we in Tolbert.

En het dagelijks leven ben ik eigenaar van een groothandel in vlees. Dit in combinatie met enkele winkels.

Politiek gezien was ik geen voorstander van de herindeling maar nu dit toch gebeurd moeten we er het beste van maken. Mijn inziens zijn er naast een aantal nadelen van schaalvergroting ook een aantal voordelen die we moeten gaan benutten. Vooral op het gebied van de uitvoering, de ambtenaren dus. Door efficiënter te gaan werken moeten we hier op kunnen bezuinigen.

Ook ben ik van mening dat er meer vrijheid moet komen voor ondernemende inwoners. Vooral het midden en kleinbedrijf en niet te vergeten de zzp ers dit is de motor van onze economie.

Ook op het gebied van zorg moeten een aantal zaken veranderen. Mensen hebben recht om oud te worden in de plaats waar ze wonen. Soms hun hele leven al.

Mijn motivatie is vooral dat “Sterk westerkwartier”dicht bij de mensen wil staan en er naar luisteren, dit spreekt mij erg aan in lokale politiek. Niet constant er rekening mee moeten houden wat je vriendjes en den Haag ervan vinden. Dit zie je steeds bij de landelijke partijen.

Mijn achtergrond in de politiek ligt in Marum als raadslid en een paar jaar als wethouder.

11 Knippels G.R. (Gerrie) (m) Marum

12 van Werven K.A.M. (Klaske) (v) Noordwijk


13 Stomphorst R.H. (Ruud) (m) Marum

Belangrijkste verkiezingsitems

Het welzijn van de burgers staat bij mij voorop. Ik vind het belangrijk dat mensen het prettig vinden om in het westerkwartier te wonen en te werken. Hierdoor is het belangrijk dat de gemeente er voor de inwoners is en dus niet de inwoners voor de gemeente.

 • Betaalbare woningen naar behoefte zowel huur als koop
 • Zorg dichtbij en op maat, scholen om de hoek en sport op loopafstand
 • Minder regels en meer vrijheid (openingstijden) voor alle ondernemers

Achtergrond

Ik ben 25 jaar en ben geboren en getogen in Marum. Mijn maatschappelijke carrière begonnen bij de lokale Albert Heijn en inmiddels ben ik werkzaam als operationeel manager bij Enpron in Drachten, hier houden wij ons bezig met de energiehuishouding van met name de grootzakelijke markt.

Hobby’s

In mijn vrije tijd mag ik graag leuke dingen doen met vrienden. Daarnaast hou ik ervan om te kijken naar sporten (balsporten met name) en korfbal ik zelf in de selectie bij KC Rodenburg in Leek.

14 Aalders J.A.T. (Jan) (m) Marum

15 Collewijn J.C. (Col) (m) Nuis