Fractie Sterk Westerkwartier: (+Kieslijst)

t.b.v. ANBI: RSIN nummer 8590.46.527

1 Stomphorst H. (Harry) (m) Marum (Wethouder)

Belangrijkste verkiezingsitems

Betrekken van burgers bij gemeentelijk beleid. Niet op het gemeentehuis een plan maken en dat voorleggen maar samen met inwoners kijken naar mogelijkheden. Overheid die meedenkt en samen met de inwoners haar best doet om zaken te realiseren.

 • Gezonde financiële huishouding met zo laag mogelijke lasten
 • Geen voorkeur voor statushouders bij het toewijzen van woningen behalve wanneer eenzelfde aantal woningen extra wordt gerealiseerd
 • Zoveel mogelijk bouwen voor alle doelgroepen
 • Extra aandacht voor sport, schoolzwemmen en gymlessen op school

Achtergrond

Ik woon al heel lang in Marum. Al lang getrouwd met Ria en trotse vader van 4 lieve kinderen. Begonnen bij de politie en daar o.a. gewerkt bij de recherche en daarnaast ook bij de ME gezeten. Tegenwoordig ben ik pensioenadviseur voor met name collectieve pensioenregelingen bij ondernemingen en voor directieleden.

Hobby’s

Ik heb bestuursfuncties gehad bij veilig verkeer Nederland, de volleybalclub en de stichting peuterspeelzalen. Ik ben al heel lang met veel plezier politiek actief in de gemeenteraad en als fractievoorzitter. Ik ben ook een groot sportliefhebber, voetbal, mountainbiken en alles met een bal.

2 Laan A. (Anneke) (v) Leek (Fractie Lid)

Belangrijkste verkiezingsitem

Door de vergrijzing neemt de eenzaamheid onder ouderen toe. Met vervoer op maat kunnen de ouderen eerder van huis. Ook willen we ons graag inzetten om jong en oud meer met elkaar te verbinden, waardoor kinderen regelmatig op bezoek gaan bij 75-plussers. Ouderen worden minder eenzaam en kinderen krijgen weer meer respect voor ouderen.

Verder blijven we ons samen sterk maken voor de jeugd, zodat elk kind de kans krijgt zich op verschillende manieren te ontwikkelen. De jeugd is immers onze toekomst.

De gemeente Westerkwartier geeft moeders een steun in de rug bij de (taal)opvoeding van hun kinderen (jonger dan 12 jaar) en bij het zoeken van de juiste baan en/of opleiding. Sterk Westerkwartier vindt dit Supermama project een prima initiatief, net als Home Start wat ook ondersteuning biedt aan ouders op het gebied van gezinsondersteuning.

Achtergrond

Geboren op 25 juni 1980. Opgegroeid in Leek/Tolbert, van 2001 t/m 2008 in Kommerzijl gewoond, nu weer gelukkig woonachtig in het mooie Leek samen met mijn vriend en 2 kinderen (Darren 13 en Delice 9).
Sinds 2009 eigenaar van Reclamebureau RAM, hiervoor 8 jaar bij dit bureau in loondienst gewerkt. Sinds 2017 bestuurslid van de Kredietunie Westerkwartier en hoofd sponsoring van de voetbalvereniging in Leek waar mijn beide kinderen actief spelen.

Hobby’s

Activiteiten met mijn kinderen; genieten van het buitenleven in Het Westerkwartier d.m.v. paardrijden, hardlopen en wandelen; krachttraining; boksen; vakanties; lezen, politiek en Reclamebureau RAM

3 Bloem A.G. (Arnold) (m) Marum (Fractie voorzitter)

Belangrijkste verkiezingsitem

Het Westerkwartier is een schitterende woonlocatie voor forenzen. Helaas is de bereikbaarheid van het Westerkwartier steeds meer een probleem. Om ons heerlijk te laten wonen in het Westerkwartier en te laten werken vaak buiten het Westerkwartier moet:

 • De A7 worden verbreed van 2 naar 3 banen tussen Groningen en Heerenveen
 • De Friesestraatweg tussen Groningen en Leeuwarden een autoweg (N-weg; zonder stoplichten) met van Zuidhorn naar Groningen een speciale busbaan om HUB Zuidhorn ook echt te laten werken
 • Goede verbinding tussen A7 en Friesestraatweg
 • Fietsnelwegen; o.a. van Drachten naar Groningen

Achtergrond              

Opgegroeid in Aduard, nu woonachtig in Marum, vrouw en 2 kinderen (Gabor 16 en Ilke 14), werkt bij gemeenten op vlak van Sociale Domein, studie-achtergrond Rechten, Economie en Bestuurskunde.

Hobby’s

Politiek, (halve) marathons lopen, reizen, voetbal (FC Groningen in het bijzonder), cultuur en Rotary Leek-Roden

4. de Vink R.M. (René) (m) Opende (Fractie lid)

Belangrijkste verkiezingsitems

Voorzieningen blijven toegankelijk en dichtbij. Zorg moet waar kan dichtbij plaatsvinden en op maat zijn. Lokaal zijn alle belangrijke voorzieningen aanwezig voor onderwijs, sport, recreatie en welzijn. De leefbaarheid in en om alle dorpen staat voor mij centraal. Ik sta voor een mooi en groen Westerkwartier. Dat doen we door er voor U te zijn, wij zijn en blijven bereikbaar voor iedereen en gaan graag met U in gesprek!

 • Goede bereikbaarheid van alle dorpen
 • Verbinding en uitbreiding van fiets, wandel en ruiterroutes in het hart van het Noorden
 • Snel internet (glasvezel) in het gehele buitengebied en alle dorpen
 • Behoud en verbetering van het coulissen- en wierden landschap

Achtergrond

Ik ben samen met mijn echtgenoot ruim 8 jaar geleden vanuit Drachten naar het buitengebied van Opende verhuisd toen mijn kinderen de deur uit waren. Wij wonen prachtig in een klein boerderijtje op de scheiding van agrarisch landschap en natuurgebied, dat hier hand in hand gaat. Wij zijn 100% lokaal ingeburgerd en doen alles met en door de lokale omgeving, zoals bij de verbouwingen van de afgelopen jaren en het hooi en gras voor onze paarden. Naast mijn werk in de zorg, zet ik mij ook persoonlijk in als vrijwilliger binnen meerdere organisaties om de leefbaarheid en wonen in de provincie Groningen beter en prettiger te maken.

Hobby’s

Naast een aantal bestuursfuncties vind ik nog tijd om te besteden aan onze IJslandse paarden, zowel het fokken als mede-organiseren van keuringen en wedstrijden. Ik vind het heerlijk om te knutselen en kokkerellen en af en toe pak in mijn fototoestel en ga er samen met mijn echtgenoot op uit om te fotograferen of een grote wandeling te maken samen met onze Schotse collie en ruwharige teckel.

5. Kiesbrink R (Rudie) (m) Zevenhuizen (Fractie Assistent)

Belangrijkste verkiezingsitems

De toekomst begint bij een eigen huis, Rene Froger heeft er in de jaren 90 nog een hitje mee gescoord. Maar hoe vanzelfsprekend is dat in deze tijd nog. Wonen in je eigen buurt/dorp waar je de mensen kent en waar je je ook welkom voelt.

We lossen dit probleem niet op korte termijn met elkaar op maar we kunnen in ieder geval zorgen dat de procedures voor huisvesting zo kort en snel mogelijk worden. Dat de welstandscommissie gemoderniseerd wordt waardoor ze beter aansluiten op de behoeftes in de samenleving. Initiatieven van burgers die de woningnood ten goede kunnen komen verdienen actieve ondersteuning.

Achtergrond

Geboren in Zevenhuizen en na enkele uitstapjes binnen de provincie weer terug in het Leukste dorp van Groningen. Getrouwd met Anet  en samen hebben we 2 kinderen Daan (15) en Liz (13)

Diverse horeca opleidingen gevolgd maar uiteindelijk in de  financiële dienstverlening beland waar ik nu ca 20 jaar actief ben waarvan 15 jaar als zelfstandig ondernemer.

Hobby’s

Ik heb bestuursfuncties gehad bij o.a. de voetbalvereniging en sport voor allen (SVA). Sporten doe ik graag, o.a. tennis, mountainbike, spinning. Verder speel ik met heel veel plezier toneel bij de oudste (1876) toneelvereniging van het Westerkwartier Rederijkerskamer Heidebloem.

6 Buiter A. (Aljo) (m) Zuidhorn (Steun Fractielid)

7. Overgaauw, J.M.I. Jop, Tolbert (Fractie Assistent)

Belangrijkste verkiezingsitems.

Het Westerkwartier moet de meeste ondernemersvriendelijke gemeente worden. Het ondernemerschap is een belangrijk goed en dat gestimuleerd moet worden. Onder de ondernemers horen uiteraard ook onze agrariërs. De gemeente kan daar een rol in spelen door vooral meewerkend te zijn met minder betutteling. Verder zijn de lokale lasten en de communicatie van de gemeente belangrijke aandachtspunten.

De mijnbouwschade is een nieuw fenomeen in de gemeente die voor veel overlast en schade zorgt. De overheid is hier verantwoordelijk voor. Ik vind dat de gemeente een veel actievere rol kan spelen in de lobby naar het IMG toe en een meer informerende rol kan spelen naar de inwoners toe omtrent dit onderwerp. Uit onze polls is gebleken dan veel mensen nauwelijks op de hoogte zijn.

Ik met mijn 29 jaren jong ben ik een van de jongste op de kieslijst als kandidaat raadslid. Ik wil mijn jeugdigheid dan ook inzetten om de jeugd meer te betrekken bij de politiek om daarmee hun ideeën ook te gebruiken. Wat is volgens hun de oplossing op de woningmarkt voor starters?

Ik ben Jop Overgaauw, wonend in Tolbert. Afgestudeerd bachelor Fiscaal recht en pre-master Fiscaal recht aan de Universiteit Groningen. Na enkele jaren te hebben gewerkt bij een accountant en als specialistische reiniger ben ik momenteel werkzaam bij Overgaauw de Kippenboer. Politiek ben ik nu bijna twee jaar betrokken bij Sterk Westerkwartier. Als hobby’s heb ik zwemmen, hardlopen, politiek en voetbal(kijken). Middels deze lokale partij wil ik meehelpen het vertrouwen in de politiek te vergroten en onafhankelijk van de landelijke partijen de belangen van onze regio voorop te stellen.

8 Jansma K. (Kornelis) (m) Tolbert (Fractie Assistent)

Even voorstellen.

Kornelis Jansma geboren en getogen in Marum, getrouwd en heb 5 kinderen waarvan nog 3 thuis wonen. Tegenwoordig wonen we in Tolbert.

En het dagelijks leven ben ik eigenaar van een groothandel in vlees. Dit in combinatie met enkele winkels.

Politiek gezien was ik geen voorstander van de herindeling maar nu dit toch gebeurd moeten we er het beste van maken. Mijn inziens zijn er naast een aantal nadelen van schaalvergroting ook een aantal voordelen die we moeten gaan benutten. Vooral op het gebied van de uitvoering, de ambtenaren dus. Door efficiënter te gaan werken moeten we hier op kunnen bezuinigen.

Ook ben ik van mening dat er meer vrijheid moet komen voor ondernemende inwoners. Vooral het midden en kleinbedrijf en niet te vergeten de zzp ers dit is de motor van onze economie.

Ook op het gebied van zorg moeten een aantal zaken veranderen. Mensen hebben recht om oud te worden in de plaats waar ze wonen. Soms hun hele leven al.

Mijn motivatie is vooral dat “Sterk westerkwartier”dicht bij de mensen wil staan en er naar luisteren, dit spreekt mij erg aan in lokale politiek. Niet constant er rekening mee moeten houden wat je vriendjes en den Haag ervan vinden. Dit zie je steeds bij de landelijke partijen.

Mijn achtergrond in de politiek ligt in Marum als raadslid en een paar jaar als wethouder.

9. van der Veen, B. (Bart)  Marum (Bestuurslid)

Mijn naam is Bart van der Veen, geboren in Den Horn (toen nog Gemeente Aduard) en inmiddels

al vele jaren woonachtig in Marum.

Ons bedrijf (administratiekantoor) is gevestigd in Leek en daar verrichten we de werkzaamheden voor de agrarische sector, het Midden- en Kleinbedrijf en voor particulieren.

Achtergrond

Naast het dagelijkse werk heb ik in de loop der jaren diverse bestuursfuncties op verschillende niveaus mogen uitvoeren, kerk, scholen en in het bedrijfsleven.

De politieke interesse is destijds in Marum gegroeid.

Aanvankelijk als bestuurslid, vervolgens steunfractielid, verschillende commissies en nog enkele jaren als raadslid. Dit alles voor een partij welke uiteindelijk uitgroeide tot de Christenunie.

Persoonlijke overwegingen hebben er enkele jaren geleden toe geleidt dat er een einde kwam aan

het werk als raadslid voor deze partij en het lidmaatschap daarvan.

De interesse in de politiek is echter gebleven en de afgelopen jaren ben ik de ontwikkelingen ook na de gemeentelijke herindeling blijven volgen.

Na kennis te hebben genomen van het programma van diverse partijen heb ik me aangemeld bij de lokale partij Sterk Westerkwartier.

Samen Sterk!

Ook als het gaat om natuur en duurzaamheid. We willen ons graag inzetten voor het behoud van de landelijke uitstraling van onze gemeente Westerkwartier. In het kader van de energietransitie is het jammer dat zoveel kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd voor eindeloze zonnepanelenparken.

Er zijn in onze gemeente zoveel beschikbare (bedrijfs)panden welke voldoende dakoppervlak bieden voor het plaatsen van zonnepanelen.

Uitdaging

Sterk Westerkwartier is een onafhankelijke lokale partij en is niet gebonden aan landelijke partijen.

Een partij die zich wil inzetten voor het belang van alle inwoners van de gemeente Westerkwartier en op basis daarvan worden keuzes gemaakt.

De beleidsplannen mogen dan door de landelijke overheid worden vastgesteld maar heel vaak is de lokale overheid verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan.

En daar liggen onze mogelijkheden om de burgers er zoveel mogelijk bij te betrekken en staan open voor hun initiatieven.

Anders gezegd, we willen ons daar sterk voor maken als team van Sterk Westerkwartier.

10 van Werven G.A. (Gert) (m) Opende (Voorzitter)

Belangrijkste verkiezingsitems:

Ondernemers mogen zelf hun openingstijden bepalen.

Winkels, kantoren en bedrijven zijn open wanneer zij dat willen. Uit onze poll blijkt overduidelijk dat een zeer grote meerderheid dit al zeer lang wenst. Nu gaat veel omzet en werkgelegenheid naar de ons omringende gemeenten toe.

Nieuwbouw in de kleine kernen en het buitengebied moet worden toegestaan.

Sterk Westerkwartier vindt dat woningbouw in alle 41 kernen in het Buitengebied (vrijkomende agrarische bebouwing) mogelijk moet zijn.

Om de klimaatdoelen te halen zijn kleine windmolens en zonneparken in het Westerkwartier onvermijdelijk.

Grote windmolens in landelijk gebied werken verstorend (zicht en geluid). Kleine windmolens en andere duurzaamheidsoplossingen kunnen juist een mooie oplossing zijn. De gemeente geeft het goede voorbeeld en is zelf in 2025 energie neutraal.

Achtergrond

Ik ben al langere tijd in de raad van Grootegast actief als raadslid en fractievoorzitter. Woonachtig in het mooi Opende. Heb twee prachtige dochters en woon dan ook met veel plezier midden in het machtige coulisselandschap.

Hobby’s

Zelf werkzaam in de ICT en naast de politiek als hobby probeer ik ook nog het e.e.a. met elektronica en in het bijzonder met IOT (Internet of Things) the doen.

11 Aalders J.A.T. (Jan) (m) Marum (Bestuurslid / Penningmeester)

12 van der Meer (Atsje) (v) Grijpskerk

13 Schutte (Cees) (m) Noordhorn

14 Aalders L.R.A. (Linda) (v) Leek 

15 Bloem (Ilke) (v) Marum

16 van der Meer (Donald) (m) Grijpskerk

17 Velde (Sita) (v) Leek

18 van Werven K.A.M. (Klaske) (v) Noordwijk

19 Veenstra (Janna) (v) Oldekerk

20 Stomphorst (Lotte) (v) Marum

21 Nicolai (Mark) (m) Marum

22 Berends (Chantal) (v) Leek

23 Vermeulen (Richard) (m) Leek

Achtergrond

Geboren in de stad Groningen en sinds 2020 woonachtig in het mooie Leek. Vader van een dochter (bijna 31) en gelukkig samenwonend.
In het dagelijks leven ben ik ICT consultant bij een automatiseringsbedrijf in Leek. Mijn voornaamste taak daar is om een verbindende factor te zijn tussen de enen en nullen van de automatisering en de wensen van de klant, zodat beide partijen gelukkig worden van het eindresultaat. Dit kan alleen maar door goed te luisteren naar alle partijen en dat is dan ook mijn kracht, openstaan voor geluiden van buitenaf en deze gericht vertalen naar wensen en eisen. Daarom vind ik het ook geweldig op de lijst te mogen staan van Sterk Westerkwartier, een partij die wel luistert naar haar achterban en staat voor haar programma. Mijn taak zal zijn de verkiesbare mensen te steunen en daar waar mogelijk ons, op de inwoners van de gemeente Westerkwartier gerichte programma, uit te dragen.

Hobby’s

Hobby’s heb ik veel. Vooral het actief Formule 1 kijken en lezen geven mij veel voldoening. Ook ben ik gek op dieren, groot en klein.
Tot voor kort was ik Hoofd jeugdopleidingen van Velocitas, echter door tijdgebrek vanwege een te drukke baan met veel landelijke activiteiten heb ik dat stokje moeten overdragen en vervul nu andere functies binnen deze vereniging.

Mijn naam is Hans van der Veen (Bestuurslid), geboren in Marum en getogen en wonend in Niebert. Ik ben getrouwd en vader van 2 zonen en trotse opa van een kleindochter.

Achtergrond

Sinds 1985 werk ik met kranten en overige media, begonnen bij drukkerij Ebel Noorman in Groningen, via drukkerij Bronsema in Leek terecht gekomen bij Hazewinkel Pers, later NDC en inmiddels Mediahuis Noord.

Bij deze bedrijven als accountmanager/advertentieverkoper gewerkt en in 2016 de stap genomen om een eigen uitgeverij “HRmedia&events” te starten. Hier geef ik maandelijks het huis-aan-huis blad “De Marumer / De Leekster” uit en daarnaast nog 6x per jaar “De Grootegaster”

Bestuurlijke ervaring

Sinds mijn 18e jaar heb ik diverse bestuurlijke functies mogen uitoefenen bij verenigingen in Nuis / Niebert en ben ik enkele jaren lid geweest van de ondernemingsraad van de NDC mediagroep. Momenteel ben ik nog actief als bestuurslid van de Ondernemersvereniging Marum.

Hobby’s

Mijn hobby’s zijn voetbal, schaatsen en theater/toneel, waarbij ik actief ben bij vv Westerkwartier en mede organisator van het tweejaarlijkse openluchtspel van “Spek om Spinnen”. Daarnaast hou ik uiteraard van op vakantie gaan en ben ik geïnteresseerd in de regionale politiek.

Belangrijkste verkiezingsitems

Sterk Westerkwartier zet zich in om van het Westerkwartier de meest Ondernemersvriendelijke Gemeente te maken van het noorden. Zowel agrariërs, MKB bedrijven en ZZP-ers hebben de volledige aandacht. Ook de vrijheid voor ondernemers over  het zelf bepalen van openingstijden spreekt mij erg aan als speerpunt van Sterk Westerkwartier.

Ook vind ik samen met Sterk Westerkwartier dat snel internet in deze tijd een basisbehoefte is. Steeds meer (overheids)instanties eisen dat er digitaal gecommuniceerd wordt, maar dan moet hiervoor wel de juiste infrastructuur beschikbaar zijn.

Verder vind ik het belangrijk dat ook de kleine kernen in onze gemeente leefbaar moeten blijven en er de nodige voorzieningen aanwezig moeten zijn op het gebied van zorg, onderwijs, sport en recreatie. Aanwezigheid van buurthuizen is hierbij essentieel. Ook uitbreiding van het woningaanbod voor verschillende doelgroepen mag in kleine kernen niet worden uitgesloten, uiteraard zonder daarbij ons unieke coulisselandschap en schoonheid van natuurgebieden geweld aan te doen.

Deze punten vind ik terug in het programma van Sterk Westerkwartier, wat het voor mij de partij maakt om me bij aan te sluiten. Daarnaast is het een onafhankelijke partij waar je ongeacht je geloof, achtergrond, leeftijd of afkomst welkom bent.