Hier verschijnt elke week een nieuwe poll waarmee U aan kunt geven wat Uw mening is.

De gemeente Westerkwartier onderzoekt de aanleg van een nieuw fietspad tussen Zuidhorn en Leek; Goed idee?

Westerkwartier onderzoekt fietspad tussen Zuidhorn en Leek rtvn.gr/rk6W

De resultaten van de poll van vorige week:

Het college stelt voor om de OZB met 10% in 2020 en daarna jaarlijks met 5% te verhogen om meer financiële ruimte te krijgen.