Hier verschijnt elke week een nieuwe poll waarmee U aan kunt geven wat Uw mening is.

Visie hernieuwbare elektriciteit, wat vindt u?
 • Goed dat we het energieakkoord naleven maar we zouden andere plekken of andere alternatieven moeten vinden om energie op te wekken omdat de benodigde hoeveelheden windmolens en zonnepanelen niet passend zijn in het Westerkwartier. Denk bijvoorbeeld aan meer wind op zee of nieuwe technieken. 59%, 26 votes
  26 votes 59%
  26 votes - 59% of all votes
 • Goed dat de gemeente een visie heeft voor de duurzame elektriciteitsopwekking, maar de ambities van de gemeente mogen wel wat omlaag. 36%, 16 votes
  16 votes 36%
  16 votes - 36% of all votes
 • HetHet zal heel goed zijn als we alle elektriciteit duurzaam kunnen opwekken. De 65 windmolens van 200 meter hoog of de ruim 800 hectare zonnepanelen (of een combinatie hiervan) die nodig zijn vind ik prima passend in de gemeente Westerkwartier. 5%, 2 votes
  2 votes 5%
  2 votes - 5% of all votes
Total Votes: 44
18 mei 2020 - 30 juni 2020
Voting is closed

De resultaten van de poll van vorige week:

Burgerparticipatie is Sterk in het nieuws, wat vind u daarvan?
 • Ik ben erg voor burgerparticipatie en referenda. Ik zou als politiek geïnteresseerde ook graag een keer langskomen op jullie vergadering! 75%, 6 votes
  6 votes 75%
  6 votes - 75% of all votes
 • Ik ben voor burgerparticipatie en referenda. Ik voel mij op dit moment niet genoeg gehoord door de politiek. 13%, 1 vote
  1 vote 13%
  1 vote - 13% of all votes
 • Eens in de 4 jaar stemmen vind ik genoeg betrokkenheid, ik ben niet voor extra peil momenten, 13%, 1 vote
  1 vote 13%
  1 vote - 13% of all votes
Total Votes: 8
13 februari 2020 - 18 mei 2020
Voting is closed

Wij van Sterk Westerkwartier zijn erg voor burgerparticipatie. Wij willen iedereen betrekken in de politiek, want samen kom je verder. Om dit waar te maken hebben wij een aantal belangrijke punten. Sterk Westerkwartier heeft voorafgaand aan de raadvergadering altijd een openbare vergadering. Hier is iedereen altijd voor uitgenodigd! Wij bespreken hier de aankomende raadsvergadering en andere belangrijke zaken die worden ingebracht. De data hiervoor zijn te vinden op onze facebook pagina. Daarnaast zouden wij graag een corrigerend referendum willen invoeren om de burger een extra mogelijkheid te bieden bij ingrijpende besluiten. Onze poll van deze week gaat over de burgerparticipatie/referenda.

Overige polls uit het verleden:

Verlaag het vuilnis ophaal tarief en het vastrecht?

Het Westerkwartier verkeert in een Glasvezel impasse hoe kijkt U hier tegen aan?

Veel bewoners van de gemeente Westerkwartier hebben nog zeer traag internet. Dit is vrijwel alleen op te lossen door een aansluiting op glasvezel. Om aangesloten te worden op glasvezel zijn er verschillende partijen actief. Dit zijn op dit moment Rodin (Snel Internet Groningen) en Glasdraad. Westerglas (een burgerinitiatief) is afgehaakt. Wij van Sterk Westerkwartier zijn in principe voor marktwerking, maar helaas heeft dit na 6 jaar nog onvoldoende resultaten opgeleverd. Er zijn veel onacceptabele risico’s die nu spelen.
Eindeloze verlengingen van inschrijvingstermijnen, wachten totdat het aardbevingsgebied aangesloten is, verschil tussen het Noord- en Zuidwesterkwartier, bepaalde gebieden die niet aangesloten worden, kans op dubbel graafwerk, verschil tussen gratis of betaalde aansluitingen etc. etc. Dit is voor ons allemaal erg onwenselijk. Wij denken dat dit proces beter gestimuleerd en ondersteund moet worden vanuit de gemeente.
De wethouder geeft op 11 december aan dat er veel gepraat wordt met de verschillende partijen. Wij van Sterk Westerkwartier zien echter geen concrete resultaten. Er wordt ‘gehoopt’ dat deze partijen de glasvezel binnen afzienbare tijd aanleggen. Echter met hoop en verwachtingen kun je niet veel mee. De leefbaarheid en het ondernemersklimaat worden aangetast.

Wat vindt U van de huidige en de mogelijk nieuwe verkeerssituatie in het centrum van Tolbert?

Het centrum van Tolbert wordt flink vernieuwd. Zo is de manegehal ruim uitgebreid, is de Postwagen bezig met de realisatie van een geheel nieuwe activiteitenarena en is de Poiesz bezig met een nieuw onderkomen. In potentie wordt er dus steeds meer verkeer verwacht. Door bewoners van de Hoofdstraat zijn zorgen geuit over de toegankelijkheid van het centrum. Met name wordt het vrachtverkeer (grote paardentrailers) als storend ervaren. Wat vindt U?

Een (beperkt) vuurwerk verbod in de gemeente Westerkwartier is dat een goed idee?
Er zijn partijen in het Westerkwartier die lachgas ballonnen willen verbieden. Wat vindt U?
De gemeente Westerkwartier onderzoekt de aanleg van een nieuw fietspad tussen Zuidhorn en Leek; Goed idee?

Westerkwartier onderzoekt fietspad tussen Zuidhorn en Leek rtvn.gr/rk6W

Het college stelt voor om de OZB met 10% in 2020 en daarna jaarlijks met 5% te verhogen om meer financiële ruimte te krijgen.
Ook pensioen opbouw voor raadsleden? (Net als voor wethouders).

Raadswerk kost zeker in een grotere gemeente veel tijd, tijd die niet besteed kan worden aan andere verdiensten of arbeid. In de grootte steden is het voor veel raadsleden een fulltime baan en daarom de vraag of het dan ook logisch is dat raadsleden pensioen opbouw over hun raadsvergoeding.

De gemeente Westerkwartier moet Kraaien en Roeken overlast aanpakken net als in Loppersum
Moet er meer ingezet worden op preventie in de jeugdzorg
Moet de gemeente handhavend optreden om het cultuurlandschap Middaghumsterland te behouden
Kan alleen een gemeentelijke kredietbank goede schuldhulpverlening bieden
De gemeente Westerkwartier moet een routekaart duurzaamheid 2040 opstellen
Schoolzwemmen herinvoeren op basisscholen in het Westerkwartier
Een dorpenwethouder is een goed idee
In veel gemeenten wordt momenteel niet gesoebat over wie het met wie gaat doen in de gemeenteraad, maar over hoe ze het samen gaan doen. Een raadsprogramma in plaats van een coalitieakkoord. Is dat een goed idee?

Raadsakkoord:

https://vng.nl/onderwerpenindex/bestuur/versterking-lokale-democratie/nieuws/de-voordelen-van-anders-formeren-checklist

Huuragent, door inzet BOA, voor echte aanpak (verkeers)overlast en hondenpoep!

Huuragent/ Rent a Cop

Dorpsbewoners konden door middel van email, twitter of persoonlijk aangeven wat ze gecontroleerd wilden zien in het dorp. Voorbeelden uit de praktijk in Zuid-Nederland: snelheidscontroles, niet handsfree bellen, controle bij de voetgangersoversteekplaatsen, parkeren rondom scholen, het gebruik van autogordels en kinderbeveiligingsmiddelen, hondenpoep en het fietsen door winkelcentra.
Wie is huuragent
Tijdens de verschillende dagen word gecontroleerd door coaches en handhavers van de gemeente, door politie-studenten en studenten van een vooropleiding tot politieagent en BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaren).

Geen fracking en CO2-opslag in Westerkwartierse bodem!
POLL Natuurbegraafplaatsen in het Westerkwartier is een goed idee!

Een natuurbegraafplaats is een begraafplaats waar de graven zijn gesitueerd op een gekozen plek in een natuurlijke omgeving. Sommige natuurbegraafplaatsen liggen in een bos- of parkachtig landschap en hebben graven met ornamenten en bloemen. Andere liggen ver buiten bebouwd gebied in de natuur en zijn sober uitgevoerd met de bedoeling dat de graven opgaan in de omgeving. Die liggen schijnbaar willekeurig verspreid, er is geen ordening door heggen of afrasteringen en er zijn geen speciaal vervaardigde grafstenen. De graven worden veelal wel gemarkeerd met zwerfkeien of houten kentekens.
Ëén van de voorwaarden bij natuurbegraven is dat overledenen worden begraven zonder materialen die belastend kunnen zijn voor het milieu.[1] Natuurbegraafplaatsen zijn over het algemeen vrij toegankelijk.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurbegraafplaats

Start met Home Start in het Westerkwartier

In het project Home-Start bieden vrijwilligers van Humanitas ondersteuning, praktische hulp en vriendschappelijk contact aan ouders met tenminste één kind tot zeven jaar. Gezinnen kunnen op het gebied van opvoeding verschillende vragen hebben en geven zelf aan op welk vlak zij ondersteuning wensen. Vrijwilligers steunen deze gezinnen tijdelijk door een lastige periode heen.
https://www.home-start.nl/

Blockchain gebruiken voor kindpakket (zoals gemeente Zuidhorn doet) en armoedebeleid (zoals de gemeente Groningen doet) is zinvol.

“Een blockchain (Nederlands: blokketen) is een systeem dat gebruikt kan worden om gegevens vast te leggen. Dit kunnen bijvoorbeeld overschrijvingen zijn zoals die bij een reguliere bank mogelijk zijn, maar kan ook eigendomsaktes, afspraken, persoonlijke berichten of andere gegevens bevatten. Het bijzondere aan de blockchain is dat dit mogelijk is zonder centrale autoriteit waardoor het vervalsen van de vastgelegde gegevens niet mogelijk is door één centraal punt te corrumperen” aldus Wikipedia

Wat zegt U van “gratis” regionaal openbaar vervoer voor ouderen (67plus) om hen mobiel te houden.
Gemeente Westerkwartier moet een rookvrije generatie-gemeente worden?
De nieuwe gemeente Westerkwartier moet zich aanmelden voor de pilot met het legaliseren van Mediwiet.

Het UMCG wil een studie naar medicinale cannabis, maar onderzoek op de Syracuse University leert al dat pijn met Mediwiet beter draagbaar is kopte het Dagblad van het Noorden afgelopen vrijdag. Gemeenten in Nederland kunnen zich aanmelden voor een pilot met het legaliseren van kweek van Mediwiet.

Eigentijdse jongerenparticipatie: Gemeente Westerkwartier moet gaan chatten met jongeren!
A7 wordt veiliger met 3 banen van en naar Groningen-Heerenveen!
Water terug in speelplaats de Lindt in Aduard goed idee?
Buurtkamer Aduard, Visvliet en Zuidhorn goed initiatief, willen we ook in andere dorpen van het Westerkwartier!
Zouden ondernemers zelf moeten mogen kiezen wanneer ze hun klanten bedienen? Bijvoorbeeld een supermarkt op zondag.
Wij willen snel snel en sterk internet in het buitengebied van het Westerkwartier!
Sluiting van gemeente huis om 2 uur 's middags is logisch bij een hittegolf?
Jongeren voegen iets toe aan de lokale politiek?

Vanuit Sterk Westerkwartier streven we naar een brede afspiegeling van de maatschappij op de kieslijst als voor beeld komt de 16 jarige Maike Hoogenhout op de lijst van Sterk Westerkwartier.

De nieuwe gemeente Westerkwartier heeft een sterke lokale partij nodig!