Hier verschijnt elke week een nieuwe poll waarmee U aan kunt geven wat Uw mening is.

Moet er meer ingezet worden op preventie in de jeugdzorg

De resultaten van de poll van vorige week:

Moet de gemeente handhavend optreden om het cultuurlandschap Middaghumsterland te behouden