Sterk Westerkwartier: Lokale partij in het Hart van het Noorden los van landelijke dogma’s

Marum, 20  juli 2018

Sterk Westerkwartier wil mensen om zich heen verzamelen die een con­structieve bijdrage kunnen leveren aan de plaatselijke politiek en los staan van landelijke dogma’s. Een partij die uitgaat van de eigen kracht van het Westerkwartier.

De plannen bevinden zich in een vergevorderd stadium. Gezocht is en wordt naar mensen, die uit zichzelf niet zo gauw aansluiting zoeken bij een bestaande, landelijke partij. „Ik voel er niets voor mij door een mededeling van bovenaf in een strak keurslijf te laten dwingen.”, aldus één van de betrokkenen. Mensen die al jarenlang het verschil maken in het Westerkwartier zijn benaderd of hebben de initiatiefnemers benaderd. (Oud)-leden van de D66, Groen Links, PvdA en VVD hebben zich ondertussen aangesloten bij Sterk Westerkwartier, maar ook mensen die geen binding hadden en hebben met de bekende landelijke partijen, maar gewoon lokaal hun sporen hebben verdiend op onderwerpen als snel internet, lokale scholen, sporten en noem maar op.

Natuurlijk bent u benieuwd welke bekende Westerkwartierders nu meewerken aan Sterk Westerkwartier. Bij de presentatie van de nieuwe partij zullen wij enige gezichtsbepalende Sterk Westerkwartierders benoemen. Sterk Westerkwartier heeft als motto horen, zien en doen. ,,We willen echt luisteren naar de inwoners,” aldus lijsttrekker Harry Stomphorst –Marum-. ,,Andere partijen zeggen wel dat ze luisteren, maar doen dat veel te weinig,” stelt hij.

Sterk Westerkwartier wordt opgericht  door mensen met passie voor het Westerkwartier en dat is de motivatie om in de lokale politiek het verschil te gaan maken. Het logo, dat is ontworpen door een 16-jarige Westerkwartierse,  geeft dit ook aan.

Het logo van Sterk Westerkwartier legt de nadruk op de centrale ligging van het Westerkwartier in het kloppend hart van het Noorden!

Het straalt kracht uit van de 4 gemeenten (vandaar de 4 kanten) en wil vanuit de eigenheid en eigen kracht van het Westerkwartier (vandaar de vorming van de cirkel).

Het logo symboliseert de ‘vorm’ van het Westerkwartier en verwijst op subtiele wijze naar de 4 gemeenten. Het logo bestaat uit vier kleuren: het groen voor de natuur en landbouw, het blauw voor de veiligheid, ruimte en water, het rood voor de eigen kracht en de verbinding en het geel voor de historie.

PERSUITNODIGING

Officiële Geboorte Lokale Partij Sterk Westerkwartier (Westerkwartier)

Bij notariskantoor mr. P.K. de Boer in Marum zal de ondertekening plaatsvinden van de statuten van de nieuwe lokale politieke partij: Sterk Westerkwartier. Voorzitter Gert van Werven, secretaris Ria Stomphorst en penningmeester Jan Aalders  (bekend van o.a. Kiddy Tools en Feestverhuur Westerkwartier) worden de ondertekenaars namens het gezamenlijke bestuur.

De officiële geboorte van Sterk Westerkwartier delen wij graag met u op:

Vrijdag 27 juli 17.00

Notaris mr. P.K. de Boer
Kamperfoelielaan 6a
9363 EV Marum                     http://www.notarisdeboer.nl/

Noot voor de pers:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier  06-23277274 harrystomphorst@planet.nl

Website:             http://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:           https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:               https://twitter.com/SterkWk

Instagram:          https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl