“Duidelijk Doen met elkaar; Right to challenge, snel internet en referendum Opende”

Zuidhorn, 3 augustus 2018

“Duidelijk Doen met elkaar: aan deze vier woorden willen wij -samen met jou- de komende jaren inhoud gaan geven.”, aldus het verkiezingsprogramma van STERK WESTERKWARTIER. Dat doet STERK WESTERKWARTIER niet met een duimendik verkiezingsprogramma, maar met vier speerpunten in de hand:

wonen, natuur & duurzaamheid, economie en met elkaar zijn volgens STERK WESTERKWARTIER de sleutels naar het beste Westerkwartier van en voor ons allemaal.

“Net als jij wonen en/of werken wij in deze gemeente. We kennen de dorpen, de buurten, de vereni­gingen, de winkels, de natuur en… de mensen. Met elkaar zijn wij STERK WESTERKWARTIER. Dé partij in dienst van jou en van ons allemaal. Wij dromen van het allerbeste Westerkwartier.”

“Een Westerkwartier waarin iedereen zijn of haar talent kan en mag gebruiken om zo actief mee te bouwen aan een veilige, warme, ondernemende, mooie en bereikbare gemeente waar we ons allemaal welkom, gewaardeerd en thuis voelen. Wij willen de partij worden die de meeste positieve impact creëert voor de inwoners van Westerkwartier.

Help jij Sterk Westerkwartier om onze droom voor Westerkwartier waar te maken? Uiteindelijk kunnen we dat alleen met elkaar doen!”

Uniek proces verkiezingsprogramma

Het concept-verkiezingsprogramma wordt op unieke wijze door de burgers van het Westerkwartier bepaald. Op de website staat de concept-tekst met aan het einde concrete punten benoemd. Iedereen kan voorstellen doen om punten toe te voegen en/of te wijzigen. Iedereen die reageert krijgt een reactie waarom een punt wel of niet wordt overgenomen. Het concept-verkiezingsprogramma van STERK WESTERKWARTIER wordt dus door de burgers van het Westerkwartier zelf opgesteld. Het programma zoals het er nu uitziet zal dus nog veranderen!

Een paar in het oog springende punten uit het concept:

  • Snel Internet ook op het Platteland
  • Ondernemers bepalen zelf wanneer winkels open en dicht gaan
  • Right to Challenge: het Recht om Uit te dagen, oftewel een groep (georganiseerde) bewoners taken van gemeenten kunnen overnemen als zij denken dat het anders, beter, slimmer en/of goedkoper kan.
  • Burgers in Opende bepalen of ze bij Friesland of bij Groningen willen horen via referendum in het dorp

“Sterk Westerkwartier is een lokale partij, dat betekent dat mensen van links tot rechts, van arm tot rijk, van jong tot oud en van progressief tot conservatief hier samenkomen. Of je nu in loondienst werkt of een eigen bedrijf hebt, bij ons voelen mensen zich thuis. Want Sterk Westerkwartier staat voor een samenleving waarin iedereen meedoet. We willen graag dat mensen zich gezond en vitaal voelen in onze gemeente. Sterk Westerkwartier staat voor een krachtige samenleving waar binnen de gemeente mensen echt verder helpt als dat nodig is.”, aldus het verkiezingsprogramma.

Link naar het programma: https://www.sterkwesterkwartier.nl/index.php/punten/

Download: Sterk WK Verkiezingsprogramma 03082018 CONCEPT

Noot voor de pers:

————————————————————————————————————–Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier  06-23277274 harrystomphorst@sterkwesterkwartier.nl

Website:          https://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:            https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws