Sterk Westerkwartier: zet in op veiligheid en woningen voor jongeren in de dorpen en zet voor hen Kredietunie op.

 Noordwijk, 25 september 2018

“De beste manier om draagvlak te creëren is om niet over jongeren te praten maar mèt jongeren. Wanneer ze een gevoel van eigenaarschap hebben over beleid dat hen raakt, dan gaan ze ook eerder dat beleid steunen en hun eigen verantwoordelijkheid hierbij nemen. Voor jongeren is het van belang dat ze hun stem kunnen laten horen”, aldus de 25-jarige Ruud Stomphorst, zoon van de lijsttrekker Harry Stomphorst en als één van de politieke talenten van Sterk Westerkwartier op de kandidatenlijst.

De gemeente Westerkwartier moet zich er sterk voor maken om jongeren structureel te betrekken bij beleidsontwikkelingen. Het is belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij beleid dat hen aangaat. De gemeente kan dit doen door met jongeren te chatten over onderwerpen die ze deels ook zelf aandragen. Door jongerenparticipatie in te zetten krijgt de gemeente Westerkwartier een beter beeld van wat jongeren nodig hebben in hun leefomgeving. Zo kan er veel effectiever beleid worden gemaakt en wordt draagvlak gecreëerd.

Chatten

Jongeren van nu zijn moeilijk te bereiken omdat ze het druk hebben met school, bijbaantjes, hobby’s en hun sociale leven. Sterk Westerkwartier heeft een manier gevonden om met ze in gesprek te gaan, namelijk de chat. Met een aantal jongeren van 10 tot en met 25 jaar wordt er in een begeleide gesloten chatomgeving openhartig een uurtje gechat. In andere gemeente vinden deze chats al plaats. Hierin komt dan naar voren dat jongeren graag meepraten over sport, veiligheid op straat en tijdens het uitgaan en over activiteiten in hun buurt. Goed om te zien in deze gemeenten is dat bijna alle jongeren het belangrijk vindt dat ze mee kunnen denken over onderwerpen die voor hen van belang zijn.

Veiligheid

De 16-jarigen Maike Hoogenhout, geeft aan dat ze het niet prettig vind om in het donker in Noordwijk ’s avonds naar huis te moeten fietsen. Wat meer werkende verlichting kan geen kwaad. “Waarom geen straatlantaarns werkend op zonne-energie of lichtgevend asfalt.

Meer woningen voor jongeren

Ruud Stomphorst (25): “In Marum, een Gronings dorp met zo’n vijfduizend inwoners, zijn geen betaalbare woningen voor jongeren die starten op de woningmarkt. Of je nu een huur- of een koopwoning zoekt, die zijn beiden niet te vinden. Zorg voor goede startersleningen voor jongeren die een woning willen kopen en voor voldoende -betaalbaar- huuraanbod voor jongeren” Hiermee hou je de jongeren in eigen dorp en hoeven ze niet uit te wijken naar de omliggende steden, aldus de als een volleerd politicus klinkende Stomphorst.

Kredietunie voor jeugd?

Het Leekster kandidaat-gemeenteraadslid van Sterk Westerkwartier, Anneke Laan, -zit zelf in het bestuur van de Kredietunie Westerkwartier-: “Kijk of er wellicht ook een Kredietunie voor Jongeren opgezet kan worden in het Westerkwartier. Wij willen toch graag dat jongeren in onze dorpen blijven wonen?” Wat zijn de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en de Westerkwartier Kredietunie eigenlijk?

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

In de zoektocht naar een economisch sterker en leefbaarder Westerkwartier is in december 2013 de Gebiedscoöperatie Westerkwartier opgericht. Gesteund door grote en kleine ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen ontpopt de Gebiedscoöperatie zich steeds meer tot de verbindende kracht tussen alle partijen in het Westerkwartier. Juist door de samenwerking met elkaar op te zoeken, kan de regio een extra impuls gegeven worden. De Gebiedscoöperatie zet daarbij vooral in op een nauwe samenwerking tussen het onderwijs en het ondernemerschap in de regio.

Kredietunie Westerkwartier

In navolging op andere regio’s in Nederland staat de Gebiedscoöperatie aan de basis van de oprichting van de Kredietunie Westerkwartier. De Kredietunie Westerkwartier is gericht op het verstrekken van kredieten aan het midden- en kleinbedrijf (MKB) en ingericht volgens de coöperatieve gedachte: ‘van, voor en door ondernemers’. Op dit moment verloopt de kredietverlening aan kleinere partijen via banken weleens moeizaam, vanwege de relatief hoge kosten die hier voor banken aan verbonden zijn. Door het oprichten van de Kredietunie Westerkwartier wordt de kredietverstrekking laagdrempeliger gemaakt.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier  06-23277274 harrystomphorst@sterkwesterkwartier.nl

https://www.kredietuniewesterkwartier.nl/bestuur-en-initiatiefnemers/

 https://www.dekredietunie.nl/kredietunie-westerkwartier-start-9-februari-2017/

https://www.rtvnoord.nl/nieuws/190444/Kredietunie-Westerkwartier-komt-op-stoom

Website:          https://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:           https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws