Succesvolle Kind-pakket Block-Chain van gemeente Zuidhorn uitbreiden naar hele Westerkwartier.

Marum, 21 oktober 2018

Sterk Westerkwartier: Kind-pakket succesvoller door Block-Chain, nu vol voor armoedebeleid gaan. Nu is het voor burgers in armoede enorm moeilijk alle beschikbare potjes te vinden en werkt het gebruik van vouchers ed. schaamte van gebruik met zich mee. Block-Chain als middel om dit doel te bereiken werkt in Groningen, zet het ook min in het Westerkwartier.

Kindpakket

Ruim 90 gezinnen maken in de gemeente Zuidhorn gebruik van het kind-pakket. Dit kan via de papieren weg en via de digitale weg (Block-Chain), wat makkelijker is en in winkels niet meer stigmatiserend werkt. Ruim 60 gebruikers van het kindpakket (pilot loopt al meer dan half jaar) vulden een vragenlijst in. 57 waren ronduit positief, 3 hadden wat technische mankementen ervaren, maar waren positief over de digitale oplossing. Sterk Westerkwartier vindt dat het Kindpakket in het gehele Westerkwartier naast de papieren weg ook in Block-Chain aangeboden moet worden.

Armoedebeleid en schuldsanering

Burgers die onder de schuldsanering vallen en gebruik mogen maken van de gemeentelijke armoederegelingen kunnen in winkels vaak betalen met vouchers/gemeentelijke bonnen. Maar velen schamen zich hiervoor, terwijl dit niet nodig is. Met een digitale variant kan men gewoon met mobiel of op andere digitale wijze betalen, voor de mensen die dit niet kunnen en of willen blijft natuurlijk naast de digitale (Block-Chain-variant) de papieren variant beschikbaar.

Daarnaast zijn er vaak een veelfout van ‘potjes’ waar de burgers geen weet van hebben en vaak veel administratieve rompslomp met zich meebrengen om aan te vragen. Ook hier kan Block-Chain helpen! Sterk Westerkwartier maakt zich er sterk voor dat naast de papieren processen van nu ook Block-Chain opties komen die het burgers in armoede en in de schuldsanering makkelijker kan maken!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier  06-23277274harrystomphorst@sterkwesterkwartier.nl

Website:          https://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:           https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws