Sterk Westerkwartier wil meer aandacht voor jonge gezinnen

Marum, 28 oktober 2018

“Gemeente Westerkwartier geef  moeders een steun in de rug bij de (taal)opvoeding van hun kinderen en bij het zoeken van de juiste baan en/of opleiding. Alle mama’s van jonge kinderen (jonger dan 12 jaar) woonachtig in het Westerkwartier zijn welkom bij project Supermama.. Sterk Westerkwartier vindt dit een prima initiatief en wil ook Home Start in het Westerkwartier voor –jonge- ouders.”, aldus moeder van 2 kinderen en nummer 2 op de lijst voor Sterk Westerkwartier, Anneke Laan.

Wat is Home Start?

Home-Start is een wereldwijd programma voor opvoed- en gezinsondersteuning bij lichte opvoedvragen. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden vriendschappelijke ondersteuning en praktische hulp bij alledaagse opvoedvragen.

Home-Start werkt met een wetenschappelijk bewezen programma voor gezinnen met kinderen tot 7 jaar. Door Home-Start+ is er ook een programma voor gezinnen met kinderen van 7 t/m 14 jaar. Home-Start+ is in de praktijk ontwikkeld via een proefproject en een evaluatie onder gezinnen, verwijzers en andere stakeholders. Veel gemeenten in Nederland werken al met dit programma van Humanitas. Sterk Westerkwartier wil dit succesvolle programma ook in het Westerkwartier inzetten.

Ouders helpen Ouders
Bij Home-Start/Home-Start+ is de vraag van de ouders het uitgangspunt. Een vrijwilliger bezoekt het gezin een dagdeel per week. De vrijwilliger heeft zelf ervaring met het opvoeden van kinderen. Elke vrijwilliger heeft de voorbereidende training Home-Start/Home-Start+ voor vrijwilligers gevolgd. Een betaalde Home-Start coördinator traint en begeleidt de vrijwilliger, werft gezinnen en onderhoudt contacten met andere beroepskrachten die werken in de jeugdsector. “Sterk Westerkwartier maakt zich sterk voor het jonge kind en ouders en wil Home Start zo spoedig mogelijk geïmplementeerd in de nieuwe gemeente! “, aldus Arnold Bloem namens Sterk Westerkwartier.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier  06-23277274harrystomphorst@sterkwesterkwartier.nl

Website:          https://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:           https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws