Voorspelt u de juiste uitslag voor de verkiezingen in het Westerkwartier? Als u het juiste aantal zetels per partij aan ons doorgeeft: info@sterkwesterkwartier.nl of als reactie op Facebook dan wel Twitter dan ontvangt u het boek De Canon van het Westerkwartier http://www.canonwesterkwartier.nl/

Er zijn 9 partijen en 33 zetels beschikbaar, wij kijken uit naar uw inbreng!

De Canon van het Westerkwartier belicht hoogtepunten in de geschiedenis van de regio in het zuidwesten van de provincie Groningen, tegen de grens van Friesland en Drenthe aan. Het Westerkwartier bestrijkt de gemeenten Zuidhorn, Grootegast, Leek, Marum en een deel van Winsum. In dit grensgebied zijn opvallend genoeg zeer verschillende historische cultuurlandschappen aanwezig. Middag-Humsterland in het noorden kent wierden en dijken. De twee eilanden Middag en Humsterland zijn in de vroege middeleeuwen ontstaan in een kweldergebied waar de zee nog eeuwenlang invloed heeft gehad. Zware vruchtbare zeeklei zorgde voor goede landbouwgrond. In het Zuidelijk Westerkwartier ontstonden de streken Vredewold en Langewold op zandruggen in een ontoegankelijk (hoog)veengebied. De ontginning van de schrale grond ging gepaard met smalle percelen, die tot ver in het veengebied reikten. De houtwallen ertussen creëerden een besloten coulissenlandschap.

Categorieën: Nieuws