Posters Lokale Partijen verwijderd uit gemeente Marum

Burgemeester Marum bewijst democratie geen dienst

Marum, 12 november 2018

De opkomst bij de lokale verkiezingen op 21 november as. dreigt laag te worden, mogelijk zelfs onder de 50%. Afgelopen weekend hebben de lokale partijen Sterk Westerkwartier en VZ de gemeente opgevrolijkt met posters met toestemming van de stemcommissie om binnen 2 weken voor de verkiezingen borden te mogen plaatsen. Vandaag zijn echter de borden van Sterk Westerkwartier,VZ en de CU (op één na) verwijderd. 

Burgemeester niet bereikbaar

De heer Kosmeijer is benaderd door de lijsttrekker van Sterk Westerkwartier, Harry Stomphorst. Echter tot op heden is nog geen reactie van de Marumse burgervader ontvangen. Het blijft daarom gissen waarom de borden van de lokale partijen en de CU


in de gemeente Marum –zonder vooraankondiging- verwijderd zijn.

Extra zuur voor niet kapitaalkrachtige lokale partij

Waar landelijk gevestigde partijen met een ruime verkiezingskas zich op de campagne kunnen storten, moeten de lokale partijen het met zeer beperkte middelen doen. Dat geeft niet, zo lang ze maar niet bovenmatig gehinderd worden. Na eerst al tegengewerkt te zijn bij de naam Sterk Westerkwartier worden nu zelfs om onheldere redenen (zal vast wel iets gevonden worden om de bordenroof te ‘rechtvaardigen’) de borden van de lokale partijen en de CU verwijderd. Schandalig.

Excuses gemeente Marum

Sterk Westerkwartier verwacht morgen openbare excuses van burgemeester Kosmeijer én het terugplaatsen van de borden. Sterk Westerkwartier verwacht verder nu wel een constructieve houding van de gemeente Marum richting de verkiezingen op 21 november 2018, zodat er toch nog een hoge opkomst zal zijn!

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier  06-23277274 harrystomphorst@sterkwesterkwartier.nl

Website:          https://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:           https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws