PERSBERICHT

Sterk Westerkwartier: Het Noorden en Westerkwartier in bijzonder vraagt inzet van ons, Partij voor het Noorden, die ook Code Oranje omarmt,  sluit het beste aan

Marum, 22 februari 2019

Op 20 maart 2019 zijn er verkiezingen voor provinciale staten, waterschappen en getrapt voor de eerste kamer. Het Westerkwartier , het hart van het Noorden, moet ook hier gehoord worden voor o.a. goede en veilige A7, goede verbindingen met de Friesestraatweg en inzet op behoud van ons Nationaal Landschap Middag-Humsterland. Sterk Westerkwartier steunt daarom Partij van het Noorden bij de provinciale staten en hoopt dat Annemarie Heite in de Eerste Kamer het Noorden mag vertegenwoordigen.

Provinciale Staten: Partij voor het Noorden

Met ons gaat de Partij voor het Noorden zich  sterk maken voor een verbeterde infrastructuur in het Westerkwartier met de Friesestraatweg en de A7 als spil en met natuurlijk een goede verbinding tussen beide hoofdaders in het Westerkwartier. Verder zullen wij de leefbaarheid, ons cultuurhistorisch erfgoed én recreatie en toerisme van het Westerkwartier blijvend op de agenda houden.

Ogen en Oren

Ook voor het Westerkwartier is de Partij voor het  Noorden de ogen en oren in de Provinciale Staten In samenwerking met Sterk Westerkwartier zetten zij zich de komende jaren in voor:

  • Een fietssnelweg van Groningen naar Drachten over Leek en Marum.
  • Bevordering van het  toerisme en watersport.
  • Goede ontsluiting met het spoor en een goede verbinding van de A7 met de provinciale weg in Zuidhorn.
  • Zijn zeer kritisch op het behoud van de natuurwaarden.
  • Natuurlijk is behoud en verbetering van de leefbaarheid van de dorpen is een zeer zwaar speerpunt.

Noot voor de pers:

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, fractievoorzitter Sterk Westerkwartier  06-23277274 harrystomphorst@planet.nl én Mariska Sloot van Partij voor het Noorden mariskasloot@icloud.nl 06-30195819

Website:          http://www.sterkwesterkwartier.nl            https://www.partijvoorhetnoorden.nl/

Facebook:           https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5                                                

https://www.facebook.com/partij.vhnoorden

Twitter:            https://twitter.com/SterkWk   https://twitter.com/PartijvhNoorden                

Instagram:        https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *