Reactie Perspectiefnota Westerkwartier zoals uitgesproken door Harry Stomphorst op 10 juli 2019.

Raadsvergadering van 10 juli 2019

Voorzitter, dames en heren,

Wij behandelen vandaag de perspectiefnota. Eerst een woord van dank aan alle opstellers. Ga er maar aanstaan. De boekhoudingen van vier hele en een gedeelte van een 5e gemeenten samenvoegen en daar ook nog chocola van weten te maken. Layout en inhoud zijn kwalitatief prima.

Om toch even de verwachtingen te managen, dit is een leidraad voor het college om de begroting op te stellen en dus geen begroting die wordt vastgesteld zoals ik op sommige social media heb gelezen.

Samenwerken, zeker zo grootschalig als nu is gebeurd, betekent altijd een deel van je eigen identiteit inleveren. Dergelijke processen gaan nooit zonder slag of stoot. Dat is voor onze fractie acceptabel voor zover er van fouten wordt geleerd en er een oplossing gloort. Naast dat er best veel fout gaat zijn er ook heel veel goede ontwikkelingen en positieve zaken te melden.

De perspectiefnota bevat heel veel goede zaken. Nuttige en noodzakelijke doelen om de leefbaarheid op peil te houden.

Er wordt door het college continue verwezen naar ons DNA, dichtbij, nuchter en ambitieus. Ik neem deze zaken stuk voor stuk met u door;

Dichtbij blijkt toch wel veraf nu alles op afspraak moet. Een reguliere opening van de gemeentehuizen is er niet meer. Willen we echt inwonervriendelijk zijn dan zullen we toch vast moeten houden aan een inloopspreekuur en zullen we ook toe moeten naar avond- en zaterdag opties voor afspraken. Op dit moment zijn er veel klachten over bereikbaarheid en dat is een van de belangrijkste punten om dichtbij waar te kunnen maken. Ook pleit de fractie van Sterk Westerkwartier voor een digitale jongerenraad om dichtbij ook voor deze doelgroep nog wat te accentueren.  

Dan kom ik bij nuchter. Dat woord heeft heel veel verschillende betekenissen voorzitter. Nuchter (betekenis bedaard, bekwaam, bezadigd, droogjes) strookt vaak niet met ambitieus. Is het nuchter als de coalitiepartij VZ Westerkwartier een vangrail vraagt en we dat dan ook honoreren? Dat terwijl het in de vorige democratisch gekozen raad is afgewezen. In welk rubberen tegelparadijs (citaat van Marianne Zwagerman) leven we dan? Gaan we ook langs wegen waar mensen tegen een boom zijn gereden en zijn omgekomen vangrails plaatsen?

Is het financieren van zaken met een pakket lastenverzwaring voor de woningeigenaar nuchter? Was het niet nuchter geweest om onze verkiezingsbeloften in stand te houden? Gemiddeld geen hogere lasten voor onze inwoners? Of is er gekozen voor de aangekondigde duurdere gemeente van VZ Westerkwartier? Hadden we het al niet gezegd zal VZ zeggen? Helaas is het geen wetmatigheid dat de tarieven verhoogd worden maar een gevolg van bewuste keuzes. Mochten de kiezers die gestemd hebben op Christenunie of PvdA niet verwachten dat de verkiezingsprogramma’s op z’n minst bij de eerste echte begroting waargemaakt zouden gaan worden? Alleen verhoging met het inflatie percentage?

Voorzitter, in onze beleving is het op deze wijze financieren van ambities niet nuchter. Ik kom hier later op terug met onze alternatieve financieringsoplossingen.

Ambitieus. Ambities zijn uiteraard prima. Wat wij missen in de ambities is met name het op peil brengen van de sportvoorzieningen in met name KV Sparta/SVA Zevenhuizen, Oostwold en Leek. Er is door het college verwezen naar een op te stellen overzicht sportvoorzieningen maar ik zou met name bij deze voorzieningen toch graag tussentijds actie zien om deze voorzieningen op een acceptabel peil te brengen.

Dan naar het wat ons betreft meest heikele punt in deze perspectief nota, de enorme verhoging van de OZB tarieven. Dit college doet helaas weer in graai in de portemonnee van de inwoners. Het snijden in eigen vlees is dit college vreemd. Liever een greep in de portemonnee van de inwoners dan andere maatregelen.

Het collegevoorstel is om de OZB het eerste jaar 10% en de volgende twee jaren met 5% te verhogen. In een plaatje wordt geschetst dat de OZB nog niet zo hoog is. Wij hebben eerder aangegeven dat het gaat om de totale woonlasten en niet om alleen de OZB. Ons voorstel is om de OZB verhoging te beperken tot de inflatiecorrectie. Gemakshalve hebben wij gerekend met 2% per jaar. Daarnaast vinden wij dat het college heel zwaar in moet zetten op terugdringen van het ziekteverzuim. Naast het feit dat het welzijn van de medewerkers en hun collega’s daarmee wordt bevorderd levert het ook gewoon veel geld op. Het verzuim is nu volgens opgave 7,1%. Veel te hoog uiteraard en lang niet marktconform. Naar onze mening moet dat terug naar maximaal 5%. Dat betekent een daling van 2,1% en een voordeel van 630k jaarlijks structureel. Verzuim kost normaal meer dan alleen de loonsom maar daar hebben we nog geen rekening mee gehouden. Verder is naar onze mening een structurele teruggang (bezuiniging) van de totale begroting van 170 miljoen euro met 0,5% zeker realistisch. Een bedrag van 850k lijkt dan ook zeker realistisch. Het college heeft in eerste instantie zelf aangegeven de komende drie jaar 4.4 miljoen te kunnen besparen met taakstellingen maar heeft die eerdere taakstellingen in deze nota laten vervallen.

Voorzitter, als het college onze voorstellen overneemt kunnen de ambities “plus” worden gerealiseerd en hoeft er geen extra greep in de portemonnee van de burgers gedaan te worden. College, wees moedig en zoek het in de eigen organisatie.

Bedankt voor uw aandacht.

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *