Samen Sterk met Sterk Westerkwartier

Zuidhorn,  januari 2022

Samen Sterk, oftewel sterk internet, sterke dorpen, sterk voor jong en oud, sterke ondernemers en sterk voor woningen en veiligheid in ons Westerkwartier. Dit is kort samengevat het verkiezingsprogramma. “Het spreekt vanzelf dat we dit willen bereiken met de inwoners, die we bijvoorbeeld betrekken met polls!”, aldus Anneke Laan de Leekster campagneleidster van Sterk Westerkwartier.

Samen Sterk in Verkiezingsprogramma

Samen met jou, onze kiezers en inwoners in het Westerkwartier willen we de komende jaren samen inhoud geven aan de ontwikkelingen in het Westerkwartier. Dat doen we niet met een duimendik verkiezingsprogramma, maar met een aantal speerpunten in de hand op de belangrijke thema’s die spelen in het Westerkwartier, deze thema’s zijn: zorg &wonen, natuur & duurzaamheid, jeugd en ouderen, veiligheid, economie en samen met elkaar in de dorpen. Net als jij wonen en/of werken wij in deze gemeente. We kennen de dorpen, de buurten, de vereni­gingen, de winkels, de natuur en… de mensen. Met elkaar zijn wij STERK WESTERKWARTIER. Dé partij in dienst van jou en van ons allemaal. Wij dromen niet alleen van het allerbeste Westerkwartier, maar samen bouwen we hieraan! Een Westerkwartier waarin iedereen zijn of haar talent kan en mag gebruiken om zo actief mee te bouwen aan een veilige, warme, ondernemende, mooie en bereikbare gemeente waar we ons allemaal welkom, gewaardeerd en thuis voelen. Wij zijn de partij, die de meest positieve impact creëert voor de inwoners van Westerkwartier. Help jij Sterk Westerkwartier om onze droom voor Westerkwartier waar te maken? Uiteindelijk kunnen we dat alleen met elkaar doen!

Verkiezingsprogramma vond basis in Opende

René de Vink, recentelijk in het nieuws omdat hij 27.000 euro zou moeten betalen voor snel internet, legde de basis voor het verkiezingsprogramma. René de Vink: “Sterk Westerkwartier heeft de ambitie een partij met betekenis in de gemeenteraad te zijn in 2022 met een brede achterban. Voldoende zetels en kandidaten met daadwerkelijke inhoud waarmee we in staat zijn de wensen van onze kiezers te realiseren. Zeker als we deel gaan uitmaken van een nieuw coalitie. Onze standpunten bepalen we los van de landelijke politiek, we zijn dus lokaal gericht. We steunen particuliere initiatieven, zijn sociaal en zonder fratsen. Op deze manier doen we wat goed is voor de inwoners van het Westerkwartier, van onderop en dichtbij! Sterk Westerkwartier is een lokale partij, dat betekent dat mensen van links tot rechts, van arm tot rijk, van jong tot oud en van progressief tot conservatief hier samenkomen. Of je nu in loondienst werkt of een eigen bedrijf hebt, bij ons voelen mensen zich thuis. Want Sterk Westerkwartier staat voor een inclusieve samenleving waarin iedereen meedoet. We willen graag dat mensen zich gezond en vitaal voelen in onze gemeente. Sterk Westerkwartier staat voor een krachtige samenleving waarbinnen de gemeente mensen echt verder helpt als dat nodig is. Daarmee is Sterk Westerkwartier “het redelijke lokale alternatief”!”

Voorbeelden van speerpunten van Sterk Westerkwartier

Mooie woorden, maar welke daden wil Sterk Westerkwartier realiseren? In het programma staat een hele opsomming, hierbij een overzicht van een aantal speerpunten:

• Vernieuwende aanpak burgerparticipatie, bijvoorbeeld door polls • Zonnelening(zonneladder) en inwoners gericht helpen met de energietransitie • Opknapbeurt bedrijventerreinen en aanleg kleinschaligere bedrijventerreinen in de grotere dorpen • Meer lokale inkoop door de gemeente • Glasvezel moet voor iedereen bereikbaar en betaalbaar zijn • Gratis parkeren handhaven • Geen verhoging OZB, alleen trendmatige stijging • Duurzaamheidsfonds verenigingsgebouwen en dorpshuizen opzetten • Legalisering medicinale wiet • Nieuwe ‘buurtkamer’ (dorpshuis) zoals Aduard en Visvliet realiseren in andere dorpen • Grote sportevenementen in de gemeente • Extra geld huishoudelijke hulp • Nieuwe afvalcontainers •Zwembaden behouden •Burgernet en Whatsapp inzetten voor veiligheid • Westerkwartier fietsgemeente en Paardenkwartier • Stimuleren en extra inzetten op gezonde leefstijl en bewegen • Keuze koopzondagen aan ondernemers, volledige vrijheid keuze opening.

Lees het vooral na op www.sterkwesterkwartier.nl/index.php/punten/ en kijk ook naar de overige speerpunten!

Noot voor de pers:

Het door ons aangeleverde materiaal van uiteraard rechten vrij worden gepubliceerd.
Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze campagneleider Anneke Laan 06-42943809

Website:          http://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:          https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:            https://twitter.com/SterkWk

Instagram:       https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *