Gemeente Leek was MKB-vriendelijkste gemeente in provincie Groningen, nu moet gemeente Westerkwartier volgen.

Leek, maart 2022

Niet alles was vroeger beter, maar de gemeente Leek was in ieder geval jaren op rij de MKB-vriendelijkste gemeente van de provincie Groningen. Met de herindeling verloor een gedeelte van het Westerkwartier de koppositie aan de gemeente Groningen. Hier moet verandering in komen zeggen de ondernemers Anneke Laan (Leek), Rudie Kiesbrink (Zevenhuizen), Aljo Buiter (Zuidhorn), Jan Aalders (Marum), Hans van der Veen (Niebert), Jop Overgauw en Kornelis Jansma (Tolbert).


MKB na Corona

Corona heeft de gemeente Westerkwartier en ondernemers dichter bij elkaar gebracht. Nu is de kunst om het ook ná corona zo te houden en straks na de gemeenteraadsverkiezingen vol in te zetten op lokaal beleid dat het MKB (weer) laat floreren. Want ondernemers en lokaal bestuur hebben elkaar keihard nodig.

Opmars van grote steden

Niet de winnaar van de MKB-vriendelijkste gemeente Groningen was vorige jaar de verrassing, maar de opmars van de grote steden op de ranglijst en de toegenomen algehele tevredenheid van ondernemers over de dienstverlening van hun lokale overheid. Door Corona hebben veel gemeenten de banden met ondernemers(verenigingen) aangehaald, hun dienstverlening verbeterd en ondernemers op vele andere manieren extra bijgestaan, meldde VNO-NCW. Helaas bleven deze berichten vanuit het Westerkwartier uit.

Belang van ondernemers

De pandemie heeft nog eens onderstreept hoe belangrijk ondernemers voor gemeenten zijn: niet alleen voor de lokale economie en werkgelegenheid, maar ook voor de leefbaarheid, de sociale cohesie, in maatschappelijk opzicht, via stages, sponsoring van het lokale verenigingsleven en ga zo maar door. En met name het MKB, met zijn lokale wortels, is in dat opzicht onmisbaar. De gemeente Westerkwartier moet dit echt beter gaan oppakken.

Investeren in sterkere Westerkwartierse economie

Om ervoor te zorgen dat ondernemers kunnen herstellen van de Coronacrisis, weer kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf, in verdere verduurzaming, is het cruciaal dat de gemeente Westerkwartier op haar beurt blijft investeren in de lokale economie, met een goed oog en oor voor de wensen en behoeften van het lokale MKB. En dat de samenwerking die gedurende Corona in zoveel gemeenten is verbeterd, wordt vastgehouden en verder wordt uitgebouwd. Hierin moet de gemeente Westerkwartier voorop gaan lopen.

Gaten in de Westerkwartierse dorpen

Zo zal er in het Westerkwartier na de verkiezingen van maart 2022 ook serieus werk gemaakt moeten worden van de centra van onze grote dorpen en andere winkelgebieden. Corona – in combinatie met de al langer durende effecten van online shopping – heeft daar letterlijk gaten geslagen, die de vitaliteit en aantrekkelijkheid van Leek, Marum, Grootegast, Zuidhorn en andere kernen ernstig aantasten. Daar zijn goede plannen nodig, in overleg met winkeliers, horeca, vastgoedondernemers, culturele instellingen en bewoners, om centra sterk, leefbaar en attractief te houden.

Goed vestigingsklimaat

Dat is in het belang van beide partijen, want ondernemers en gemeente Westerkwartier kunnen niet zonder elkaar. Een goed vestigingsklimaat is immers een hoeksteen voor echte brede welvaart in het Westerkwartier. Dit begint bij goed MKB-vriendelijk-beleid van de gemeente Westerkwartier.

.

Noot voor de pers:
Het door ons aangeleverde materiaal van uiteraard rechten vrij worden gepubliceerd

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze campagneleider Anneke Laan 06-42943809

Website:         http://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:          https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws

0 reacties

Geef een reactie

Avatar plaatshouder

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *