Nieuwe De Hoorn hoger op verlanglijstje Sterk Westerkwartier dan bij Marumer Belang

Marum, 14 november 2018

Sterk Westerkwartier is blij met de inbreng van Marumer Belang en de opgestelde dorpsvisie. Al jarenlang maakt de lijsttrekker van Sterk Westerkwartier, Harry Stomphorst, zich sterk voor een Vereniging van Dorpsbelangen in het dorp Marum. Met Marumer Belang blijven wij ons inzetten voor behoud van de voorzieningen (zoals het openlucht zwembad).

Marum ideaal centraal

De opgestelde dorpsvisie onder begeleiding van Vereniging Groninger Dorpen is gedegen en goed. Vanuit Sterk Westerkwartier zullen wij kijken hoe wij met het dorp de visie kunnen realiseren en Marum een nog mooier stukje Groningen kunnen maken! Marum ligt ideaal centraal voor de forensen, heeft een prima verenigingsleven en goede voorzieningen, oftewel het is er mooi wonen!

Centrum moet gezelliger met buurtkamer

Marum heeft wel een –groot- gebrek aan –betaalbare- jongeren- en seniorenwoningen én het centrum wordt als niet te gezellig gezien. Door inbreiding van openvallende locaties zoals bijvoorbeeld scholenlocaties De Bron, De Springplank en het Marheem kan de kern al iets compacter en gezelliger worden. Graag ziet Marumer Belang laagdrempelige ontmoetingsplekken. Sterk Westerkwartier wil graag een buurtkamer als in Visvliet, Zuidhorn en Aduard ook in het Marumer centrum.

 

 

Goede sport-, gezondheids- en zorgvoorzieningen

Marumer Belang constateert dat er goede sport-, gezondheids- en zorgvoorzieningen zijn en wil deze graag behouden. Sterk Westerkwartier gaat iets verder. De Hoorn vindt Sterk Westerkwartier niet meer van deze tijd en moet in de nieuwe gemeente heel hoog op de lijst komen te staan om in samenwerking met een zorgaanbieder te zorgen voor een nieuwe De Hoorn.

Niet in beton gegoten denkkader gemeente

“Wij verprutsen het vertrouwen van de burger door stelselmatig vóór ze te gaan denken, niet eerlijk te communiceren en door veel te weinig aan de burger zelf over te laten.”, aldus Marumer Arnold Bloem. Marumer Belang wil in een vroeg stadium bij –grootschalige- projecten in gesprek met de burgers. Sterk Westerkwartier constateert dat dit nu –meestal- niet het geval is met bouwlocatie Synwood en locatiekeuze Integraal KindCentrum te Marum als voorbeeld hoe het niet moet.

Van prima uitvalbasis naar fijne verblijfplaats

“Marum ligt ideaal in Noord Nederland aan de A7, het wonen in Marum wordt er steeds beter op, niet in de laatste plaats vanwege het kort geleden opgezette Marumerlage, aandacht voor de historie (bv Bult van Marum), actieve Culturele Raad en als wij elkaar nog meer helpen (uitbreiden vrijwillige hulpkring) met bv. digitale hulp van Vraag Elkaar dan maken wij met z’n allen Marum een nog fijnere verblijfplaats”, aldus Arnold Bloem. “Als de verschillende buurten nog meer gebruik gaan maken van buurtwhatsapp-groepen en Nextdoor wordt Marum ook weer veiliger”, vult Marumer Harry Stomphorst aan.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier 06-23277274 harrystomphorst@sterkwesterkwartier.nl

Website:          https://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:           https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

 

Categorieën: Nieuws