Nieuwe politieke beweging Code Oranje lag aan basis van Sterk Westerkwartier en pakt kloof burger politiek aan.

Marum, zondag 18  november 2018

Geen partijdemocratie maar een burgerdemocratie. Dat is het streven van de burgerbeweging Code Oranje. De beweging deed in Noord- en Zuid-Holland en Gelderland mee aan de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart 2019. In het Westerkwartier vertolkt Sterk Westerkwartier dit geluid, en hoopt op deze wijze de kloof tussen burger en politiek te verkleinen.

Code Oranje

Code Oranje is opgericht omdat het huidige politieke bestel niet meer voldoet aan de eisen van deze tijd. Burgers moeten in besluitvorming een veel grotere rol spelen en zonder tussenkomst van een politieke partij meebesturen. Hiermee wil de beweging het populisme indammen.

Polls en Referenda

Omdat het verkiezingsprogramma per gemeente ‘van onderop’ wordt opgesteld beschikt de beweging niet over een overkoepelend programma. Maatschappelijke thema’s moeten door deskundigen en inwoners in overleg worden opgelost. Het houden van referenda en polls ziet de beweging als middel om de burger meer zeggenschap te geven. Code Oranje krijgt steun van onder anderen oud-Rabobank topman Herman Wijffels en Annemarie Penn-te Strake, burgemeester van Maastricht.

Sterk Westerkwartier Polls en Referenda

De polls hebben al op een veelvoud van onderwerpen plaatsgevonden de afgelopen maanden. De jonge gemeente Westerkwartier heeft ondertussen al goede ervaringen met een referendum. Zonder het referendum hadden Ezinge, Garnwerd en Feerwerd bij gemeente het Hogeland gehoord in plaats van bij de gemeente Westerkwartier. Een volgende referendum moet volgens Sterk Westerkwartier gaan plaatsvinden over Opende met een keuze voor de provincie Groningen of Friesland.

Overzicht van de uitkomsten van de Polls

Onderstaand de uitkomsten van de polls, waar Sterk Westerkwartier ook uitvoering aan wil geven na de verkiezingen van komende woensdag, 21 november.

1. Hou tradities in Stand: Sint Maarten ook buiten centrum, Zwarte Piet blijft bruin of zwart!
2. Huuragent voor echte aanpak (verkeers)overlast en hondenpoep! Politie aan huis door ‘Rent-a-Cop’
3. Er gaat niets boven Groningen en niets onder het Westerkwartier Geen Fracking en geen CO2-opslag in het Westerkwartier!
4. Geen geëmmer, Gemeente doe niet moeilijk en daag burgers uit in plaats van te denken voor burgers Geen Nee, mits vanuit de gemeente maar Ja, tenzij!
5. Natuurbegraafplaatsen: Grafstenen op mooie plek in Westerkwartierder land!
6. Na Project Supermama ook Home Start van Humanitas in het Westerkwartier!
7. Armoede te lijf met Block-Chain!
8. Regel Westerkwartier-Hart van het Noorden-pas voor mensen met laag inkomen!
9. Kom met concreet actieplan om de Rookvrije Generatie in het Westerkwartier vorm te geven!
10. Gemeente Westerkwartier moet starten met pilot Mediwiet!
11. Gemeente Westerkwartier moet gaan chatten met jongeren!
12. 3e Baan voor A7 Groningen-Heerenveen!
13. Buurtkamers Aduard, Visvliet en Zuidhorn ook in rest Westerkwartier!
14. De Lindt weer terug geven aan water voor Nieuw Wonder van Aduard!
15. Kiezer wil snel snel internet op platteland Westerkwartier!
16. Sterk Westerkwartier: Referendum en Poll!
17. Laat ondernemer zelf beslissen over openstelling winkel!

Code Oranje:

https://www.parlement.com/id/vksxb8v2dml4/nieuws/nieuwe_politieke_beweging_code_oranje

https://www.telegraaf.nl/nieuws/2725231/beweging-wil-bruggen-bouwen-met-burgerinspraak

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Harry Stomphorst, lijsttrekker Sterk Westerkwartier  06-23277274harrystomphorst@sterkwesterkwartier.nl

Website:          https://www.sterkwesterkwartier.nl

Facebook:       https://facebook.com/sterk.westerkwartier.5

Twitter:           https://twitter.com/SterkWk

Instagram:      https://www.instagram.com/in.sta274/?hl=nl

Categorieën: Nieuws